Dragontongue Home Page Text

Home / Dragontongue / Urdis / Aenonean / Ioslaonë Elvish / Altllamiac / Khen Tora / Cthiotε / Hharí / Other stuff

Beginner's Guides / Scripts / Dictionaries / A4 Pages / Home Page texts


 

English Orthography

Zdr yrh-r vanykk, 'Conlang' ryllanyn 'Fictional Language.'

Nnr tor ynnal iollan, mrh mit cwllynalru tonklran den du dytalnol den mrhyn mwltylanal Conlanga. Tonklran nnr du yllakhala nnr tor iollan ys Cwpyleft (ehr ysne Cwpyryght); yrh r ryllokhr tra wytal yllakhala nnr tor iollan drprn pywllk yrh wrdn kyshll tra wytal ehr drprn (DnD rwpyttala, aellykhala, yrhn redrendoren alyllanok, etc.)

Clyk nnr clankon nnr du aldun tra yznad Conlang.

Tor ynnal iollan (kr tora Conlanga) ysa rwllydan ysa farin, skra farin-ne r aalykal zdr yrh decov nyllcon ynnala nr dyzlal clankona.

Zdr, drprn kyzlan hwalkh, yrh aldyn Conlang, brdh abyl-ne r colcynnan tra farin ehr yrh, raalynal mrh nnr du Translation ylalo nnr du Othr Stuff ynnal. Mrh raalynalrai yrh.


X-SAMPA

zd@ i@r\ _h r\= van.kyk.k@ kAn.laN r\il.lan.in fIk.S@.n@l laN.g_wId_Z .

N=.n@r\ tV in.nal Io.Kan m@r\_h mIt k_0u.Ki.nal.r\u ton.k@l.r\an dEn du di.tal.nol dEn m@r\.hin mul.ti.la.nal KAn.laN.a ton.k@l.r\an n=.n@r\ du i.Ka.xa.la n=.n@r\ tV Io.Kan is ku.pi.lEft ( Eh\ is.nE ku.pi.rit ); i@r\_h r\= r\i.Kox.@r\ tr\a uil.al iK.ax.a.la n=.n@r tV Io.Kan d@r\.p@r\n ( di.@n.di r\u.plit.ta.la , eKi.xa.la , i@r\_h@n r\Ed.r\En.do.r\En a.li.Kan.ok, Et sEt,r\@ .

klik n=.n@r\ k_0lan.kon n=.n@r\ du al.dun tr\a iz.nad kAn.laN .

tV in.nal Io.Kan ( k@r\ to.r\a kAn.la.Na ) i.sa r\u,Ki,dan i.sa fa.r\In , skr\a fa.r\In nE r\= a:.lik.al zd@ i@r\_h dE.k_0ov ni.K@.k_0on in.na.la n@r\ diz.lal k_0lan.ko.na .

zd@ , d@r\.p@r\n biz.lan h_wa.l@x , i@r\_h al.din kAn.laN , br\@D ab.il nE r\= k_0ol.k_0in.nan tr\a fa.r\In Eh\ i@r\_h , r\a:.li.nal m@r\_h n=.n@r\ du tr\ans.lEi.S@n i.la.lo n=.n@r\ du oTr\ stuf in.nal . m@r\_h r\a:l.i.nal.r{i u@r\_h .


CST/S v1.1 1x- cNRSH a y n! B+++ A-- E- L N1 Is/m/p k-- ia:+++ !p s m++ o P* S* Cthiotε

NaCl is a Strange Things Happen production.