Elvish Home Page Text

Home / Dragontongue / Urdis / Aenonean / IoslaonŰ Elvish / Altllamiac / Khen Tora / Cthiotε / HharÝ / Other stuff

Beginner's Guides / Scripts / Dictionaries / A4 Pages / Home Page texts


 

English Orthography

Ynaol÷ thellaoryÚÓrlo celÓn, ialyýlecÓrlo "ConlangenhÚ" "slaonaŰanÓ haellanŰanÓ".

Calanororl iÓra, oellareoliÚarń calfeolenhÚ taonÚ alyeonýlŰ eliÓlýlŰ haellanýlŰ eallýlŰýlŰ. Copyrightrelli˛srecÓrlo celanÓrlo icalenhÚ eliÓlenhÚ taonenhÚ calanororl; fre÷ abyellyeÓrlo ealaralecaÓrlo aešalrÚl aenarÓrÚl (cahellarÚl areohaýlŰ DnDýlŰ, ceahŰnrÚl, scaelorerÚl teonarÚl fylýlŰ, frenaol÷).

EollcenyilyeÓrlo wallionanÓ eladralorl eollcenyilyÚ slaonanÓ.

FaethronellýosrecÓrlo celanÓrlo calanoranÓ iaranÓ (fre÷ slaonanÓ eliÓlanÓ iaranÓ). Saedor÷ decaonaolyÚarlo myeonÓrlo calfeolŰanÓ celananÓ, wallionanÓ celoranÓ eolacianÓ, eahenallýoslyeÓrlo celanÓrlo.

Saedor÷, aecalÓr bealonÓr nyeladÓr, raoceliolyeÓrlo myeonÓrlo, marŔ÷ deollaolyeÓrlo celanÓrlo celaohioleca, pianyýlyeÓrlo eallor pianaelyýrÚl "IcalÓ elialÓ beÓlonaÓ". AlothinyýrýeÓrlo.


CST/S v1.1 1x- cNRSH a y n! B+++ A-- E- L N1 Is/m/p k-- ia:+++ !p s m++ o P* S* Cthiotε

NaCl is a Strange Things Happen production.